ROADMAP ML KORPS MARINIERS

 

Het Mountain Leader Manaslu Expedition 2016 team    

Algemeen - Zoals verwoord in de specifieke doelstelling van het projectplan is de expeditie van het begin tot het einde een team prestatie en geeft geen ruimte voor individuele voorkeuren of belangen:  

het ten behoeve van de algemene doelstellingen uitvoeren van een combined/joint expeditie waarbij – in de geest van de Korpswaarden verbondenheid, kracht en toewijding –  een teamprestatie wordt gegenereerd die ten doel heeft ten minste een (1) klimteam in staat te stellen de top van de Manaslu te beklimmen.  

De project- en expeditieleider heeft dit vanaf het prille begin bij de teamleden benadrukt en allen  hebben zich deze doelstelling eigen gemaakt en herkennen zich hierin. Binnen dit concept is er voor elke Mountain Leader (ML) ruimte om zichzelf te ontwikkelen en een complementaire bijdrage te leveren aan de teamdoelstelling.  

Met deze duidelijke doelstelling en afspraak wordt voor een belangrijk deel afgeweken van de doorgaans commerciële expedities die veelal de individuele wens of behoefte vertegenwoordigen. Een andere afwijking is de volledige integratie van de sherpa’s in de klimteams en de gedeelde verantwoordelijkheid voor alle voorbereidingen en het inrichten van de berg. Ook dat is voor het expeditie team een gezamenlijke aanpak en geen activiteit die volledig neergelegd wordt bij de Sherpa’s. Zij hebben de kennis en kunde van het terrein, wij willen daar gebruik van maken door alles met hen samen te doen en daarmee belangrijke kennis op te doen.  

Het expeditie team


De expeditieleider - Kapitein der mariniers Chris (Bo) Boumeester (52 jaar) kwam in dienst bij het Korps mariniers in 1982. In 1986/87 volbracht hij de opleiding tot Mountain Leader (ML) bij de Royal Marines in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien functioneerde hij in diverse rangen als ML-er waarbij hij met name in Noorwegen, Schotland en de Alpen actief was. Zijn uitdaging haalde hij uit fysieke inspanning die het extreme bergachtige terrein en overeenkomstige weercondities vereisten. Tegenwoordig wordt hij geïnspireerd door de uitgestrektheid en rust van extreem terrein, buitengewone uitdagingen, teamwerk en leiderschap. Hij was uitgezonden naar Bosnië, Irak en meerdere malen naar Afghanistan waarbij zijn ML achtergrond vaak als nevenspecialisme van pas kwam. In 2015 gaf hij leiding aan het ‘Alpenproject’ ter voorbereiding op zijn functie als expeditie leider voor de Manaslu in Nepal. Op dit moment is hij voor CKM projectofficier voor de expedities in de ‘Roadmap ML’. Als hij niet werkt is hij graag thuis bij zijn vrouw en kinderen in de Achterhoek.

  
Het klimteam - De mannen die het op de berg echt moeten gaan doen zijn de klimmers. Allemaal ML-ers of Heeres Bergfuhrers die onderverdeeld zijn in twee klimteams van elk 10 man. Naast 17 Nederlandse ML-ers zijn er twee Engelse ML-ers van de Royal Marines en een Oostenrijkse Heeres Bergfuhrer ingedeeld. Beide teams werken op dezelfde route en worden exact hetzelfde aangestuurd met betrekking tot de uit te voeren taken zoals het aanleggen van staande lijnen met de Sherpa’s, het opbouwen, inrichten en bevoorraden van de tussenkampen en het verkennen van de route naar de top. De teamleden zijn zeer verschillend in leeftijd en ervaring als ML-er maar hebben allemaal twee dingen gemeen, ze werken voor het team en zijn allemaal tot op het bot gemotiveerd om de expeditie te laten slagen. De periode van voorbereiden van de berg door de teams neemt minimaal twee weken in beslag, maar waarschijnlijk drie. Daarna zullen de teams in stelling worden gebracht via de verschillende kampen om uiteindelijk een toppoging te kunnen ondernemen. Wie dat gaat zijn, dat staat niet vast en wordt gaandeweg de expeditie bepaald door de expeditieleider en zijn teamleiders. Het zal uiteindelijk om maximaal 15 deelnemers gaan aangezien er voorzien is in zoveel zuurstof cilinders. Supplementaire zuurstof is ten behoeve van risicomitigatie verplicht gesteld door de expeditieleider in het projectplan en geldt voor de route van kamp 4 naar de top en terug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zes Sherpa’s staan onder coördinatie van de Sirdar, de meest ervaren, en over het algemeen de oudste sherpa. Onze Sirdar nam al deel aan 36 expedities waarvan 4 naar de Manaslu, tweemaal heeft hij de top bereikt. De teamleiders hebben de leiding over de teams, inclusief de geïntegreerde sherpa’s. Normalerwijs worden alle activiteiten op de berg voorbereid, uitgevoerd en gecoördineerd door de Sherpa’s. Tijdens deze expeditie wordt dat anders ingericht zoals al aangegeven in de inleiding. De Mountain Leaders zijn allemaal goed opgeleid en ervaren, de een door leeftijd en werkervaring meer dan de ander. Maar allemaal zijn ze hier om te leren van de kennis en kunde van de Sherpa’s. Ook bij onze Sherpa’s zitten meer en minder ervaren mannen. De Sirdar is er ook voor om deze ervaring uit te bouwen binnen zijn groep, het is van belang voor de individuele Sherpa, maar uiteindelijk ook voor de groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het stafteam - verantwoordelijk voor de operationele, administratieve, logistieke en medische ondersteuning van de expeditie en met name de klimteams. De staf en uiteindelijk de hele expeditie staat onder leiding van de expeditieleider die hierboven al is voorgesteld. Binnen de staf heeft de expeditieleider altijd het laatste woord, hij is eindverantwoordelijk maar zal de besluiten die hij neemt overleggen met de relevante stafleden en de teamleaders. Voor wat betreft specifieke en technisch-operationele Mountain Leader aangelegenheden die zich voor kunnen doen tijdens de expeditie kan hij binnen de staf terugvallen op het ‘collectieve ML-geweten’ van de andere twee ML-ers in de staf.

De ‘base camp RSM’ is coördinator van alle dagelijkse zaken in het basiskamp zoals het eten, opslag van materiaal en toilet- en was regeling. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de logistiek van al het expeditie materiaal. Voornamelijk betreft dit materiaal dat nodig is om een beklimming mogelijk te maken en allemaal verplaatst moet worden van het basiskamp naar een locatie op de berg. Het betreft touwen, sneeuwankers, ladders, tenten, slaapmatten en zakken, voeding, brandstof en zuurstof een hele puzzel.

Dan hebben we binnen de staf een expert op het gebied van communicatie en ICT. Een expeditie van deze omvang en ook nog eens van belang voor Defensie zorgt er natuurlijk voor dat er zowel intern als extern optimaal gecommuniceerd moet worden. Hiervoor heeft de expeditie verschillende communicatiemiddelen tot zijn beschikking, van VHF-portofoon voor de interne communicatie op de berg tot satelliet telefoon voor veiligheid en communicatie naar Nederland.

Een expeditie van deze omvang heeft ook een goede medische ondersteuning nodig en dat wordt geleverd door een arts van de Koninklijke Marine die normalerwijs werkzaam is bij een Marine Combat Group in Doorn. Specifiek voor deze expeditie heeft hij extra ervaring opgedaan door deel te nemen aan een Engels medische trekking expeditie naar Nepal in 2015 en een Altitude Medical training te doorlopen bij het USMC in de USA. Hij heeft, met het medische team waar  ook de back-up expeditie arts in zit,  een opwerktraject samengesteld in Nederland. Dit is tijdens voorbereidende trainingen in Zwitserland en Nederland doorlopen om iedere deelnemer optimaal voor te bereiden maar ook de medische staat inzichtelijk te krijgen voor deze niet risico vrije onderneming.

Om de expeditie, zijn voorbereidingen en uitvoering in beeld te brengen zit er in de staf een cameraman afkomstig van de afdeling communicatie CZSK. Hij is al geruime tijd betrokken bij het expeditie team en kent bijna iedereen dan ook. Zijn rol is om fotografisch en filmisch de expeditie in beeld te brengen en uiteindelijk na afloop hiervan een documentaire samen te stellen in samenwerking met een productie maatschappij. Hierin zullen een aantal deelnemers een hoofdrol vervullen op vrijwillige basis en zij krijgen dan ook meer specifieke aandacht hetgeen al is begonnen in Nederland met de voorbereidingen.

     

Als laatste is een ‘Public Affairs Officer’ (PAO) opgenomen in de staf die alle externe communicatie met de media en het thuisfront onderhoud. De expeditie heeft weliswaar via satelliet een internet verbinding maat die is uiterst kwetsbaar en dun van bandbreedte dus verzorgt de staf via Social Media en door het publiceren van blogs op een expeditie website en via de Marine voorlichting een goed beeld van deze unieke Defensie expeditie. De PAO en de cameraman in goede samenwerking met de communicatie expert maken dit als team mogelijk. 

Het keukenteam - Zonder goed eten in het basiskamp komt de hygiëne al snel in het geding en wellicht nog belangrijker, het moraal. De koks doen fantastisch werk met beperkte middelen en zetten drie maal daags een goede maaltijd klaar. Daarnaast zorgen ze voor het niet onbelangrijke onophoudelijke aanbod aan water, thee en koffie en warm water voor de persoonlijke hygiëne. Het keukenteam bestaat uit twee koks en 4 keukenhulpen. Zij zijn letterlijk de hele dag en een goed deel van de avond in de weer om de maaltijden te bereiden en alles schoon te houden. Aan de achterzijde zorgen ze met de restanten voor een welkome aanvulling van de maaltijd van de lokale vogel populatie, voornamelijk kraaien en raven, en onze huiskat, zeer waarschijnlijk een Pallas kat die in deze onherbergzame delen van Nepal voorkomt.   

 LINK NAAR FACEBOOK

 

Mijn Twitter-tijdlijn

Commando Training
Commando Training @CommandoTRG Posing for a photo #RoyalMarines Mountain Leader style! Do you think they'd prefer less sun and more rain? t.co/ul4Y7na4ae Geretweet door Mike Lima Reageer Retweet Favoriet 26 Sep

 

83131